Logo do druku

RVG oraz pantomograf - cyfrowe rtg

Dentyści w naszym gabinecie mają do dyspozycji najnowocześniejszy i najbardziej dokładny na rynku aparat do zdjęć zębowych oraz aparat do zdjęć panoramicznych (pantomograf) firmy Kodak. Zdjęcia są wykonywane w technice radiowizjografii (RVG). Dzięki temu uzyskujemy zdjęcie cyfrowe na ekranie monitora i możemy je dodatkowo analizować przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego. Pozwala nam to uzyskać niedostępne w tradycyjnej technice metody diagnostyczne.

Aparatura jest bardzo bezpieczna, gdyż dawka promieniowania jest minimalna (nawet 20-krotnie niższa jak w przypadku tradycyjnych zdjęć rtg). Ma to szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii wymagających wielokrotnego wykonywania badania radiologicznego.

Zdjęcia RVG znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Wykorzystujemy je np:
  • do wykrywania ognisk próchnicowych
  • w endodoncji do określania liczby, długości i przebiegu kanałów korzeniowych
  • do oceny zmian okołowierzchołkowych (ropnie, torbiele)
  • w inplantologii do oceny grubości tkanki kostnej
  • do kontroli wyników leczenia endodontycznego, implantalogicznego
  • do oceny jakości zębów filarowych w przebiegu leczenia protetycznego
  • w periodontologii do oceny stopnia zaniku kostnego
  • w chirurgii do określania położenia zatrzymanych zębów
Na życzenie Pacjenta możemy zdjęcie udostępnić na płycie CD (wraz z programem do analizy zdjęć).
FacebookTab