Logo do druku

Implantologia

Implanty to niewielkie tytanowe śruby umieszczone chirurgicznie w kościach szczęk, które zastępują usunięte korzenie zębów. Choć są stosowane od ponad 30 lat nadal stanowią najlepszy tj. najbardziej zbliżony do naturalnego sposób odbudowy utraconych zębów.

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Jest bezbolesny, trwa w zależności od liczby implantów ok. 0,5 - 1,5 godz., a jego uciążliwość można porównać do zabiegu prostego usuwania zęba.

Metody implantacji:
Metoda bezpłatowa - jej zaletą jest przyspieszony proces gojenia błony  śluzowej. Istotną wadą tej metody jest jednak brak możliwości dostatecznej oceny pola operacyjnego, co w wielu przypadkach wyklucza implantowanie. Ponadto badanie kliniczne potwierdzają dużo większy zanik wyrostka kostnego w okolicy implantu, niż w przypadku metody z wytworzeniem płata. Niesie to za sobą ryzyko utraty stabilności implantu po pewnym czasie jego użytkowania.

Zastosowanie implantów niesie wiele korzyści m.in. wyeliminowanie konieczności szlifowania zdrowych, sąsiednich zębów lub możliwość zamiany protez
(nawet w przypadku bezzębia) na estetyczne i komfortowe uzupełnienia stałe (korony, mosty) więcej ...

Leczenie implantologiczne dzielimy na dwa etapy: część chirurgiczną i protetyczną.

Podczas pierwszej, lekarz implantolog wprowadza do kości implanty. Następnie pozostawia się je na okres ok. 3-4 miesięcy, aby nastąpił proces osteointegracji, czyli zespolenia się implantu z kością. W tym czasie pacjent użytkuje tymczasowe, konwencjonalne uzupełnienie protetyczne.

W drugim etapie, w zależności od ilości brakujących zębów oraz planowanego leczenia, stosujemy następujące rodzaje uzupełnień protetycznych:
  • odbudowa pojedynczych zębów - korony protetyczne
  • mosty uzupełniające częściowy brak uzębienia
  • mosty w przypadku całkowitego braku zębów - zwykle są one podparte na 4 lub 6 implantach w jednej szczęce
  • protezy całkowite na belce lub typu overdenture - są to protezy wsparte na implantach (najczęściej w żuchwie) gdy znaczny zanik kostny uniemożliwia utrzymanie protezy. Lekarz implantolog wprowadza 2 lub 4 implanty, które stabilizują protezę.
  • indywidualne rozwiązania - prace kombinowane, łączące wiele rodzajów uzupełnień protetycznych np. most w odcinku przednim i protezę bezklamrową w odcinkach bocznych).

U części pacjentów - głównie tych, którzy utracili zęby wiele lat temu - przed wszczepieniem implantów konieczna jest rekonstrukcja kości. Tylko odpowiednia grubość tkanki kostnej zapewni nam odpowiednią stabilność implantu oraz jego długoletnie użytkowanie. W celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości szczęk wykonujemy zabiegi sterowanej regeneracji kostnej oraz podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) (więcej w dziale:chirurgia).


FacebookTab